Ambasador Bosne i Hercegivine u Japanu u posjeti opštini Jezero


11.11.2020.


Danas je opštinu Jezero posjetio ambasador Bosne i Hercegovine u Japanu, Siniša Berjan, te održao radni sastanak sa načelnicom opštine. Jedna od glavnih tema sastanka bilo je pristupanje opštine Jezero Međunarodnoj fondaciji "Gradonačelnici za mir", osnovanoj u Japanu od strane gradonačelnika Hirošime, a Fondacija broji oko 8.000 članica gradova i opština iz cijelog svijeta. Ambasador je naglasio da je ovo jedinstvena prilika za povezivanje opštine Jezero, ne samo sa gradovima u Japanu, nego i povezivanje sa gradovima širom svijeta. Budući da opština Jezero ima velike turističke potencijale, ambasador je izrazio interesovanje da u narednom periodu opština Jezero bude obuhvaćena programima podrške u smjeru razvoja turizma, te je naveo da će jedan od prioritetnih zadataka biti dovođenje japanskih novinara, influensera i turističkih organizacija, što je plan bio u mjesecu septembru, ali zbog novonastale situacije izazvane virusom korona, nismo uspjeli, te se realizaciji nadamo u skorijem vremenskom periodu.