Службени гласници


Службени гласници општине Језеро за 2022. годину

Службени гласник општине Језеро број 10
Службени гласник општине Језеро број 11

 

Службени гласници општине Језеро за 2021. годину

 

Службени гласник општине Језеро број 1

Службени гласник општине Језеро број 2

Службени гласник општине Језеро број 3

Службени гласник општине Језеро број 4

Службени гласник општине Језеро број 5

Службени гласник општине Језеро број 6

/Службени гласник општине Језеро број 7

Службени гласник општине Језеро број 8

Службени гласник општине Језеро број 9

 

Службени гласници општине Језеро за 2020. годину

Службени гласник општине Језеро број 1-20

Службени гласник општине Језеро број 2-20

Службени гласник општине Језеро број 3-20

Службени гласник општине Језеро број 4-20

Службени гласник општине Језеро број 5-20

 

Службени гласници општине Језеро за 2019. годину

Службени гласник општине Језеро број 2-19

Службени гласник општине Језеро број 3-19

Службени гласник општине Језеро број 4-19

Службени гласник општине Језеро број 5-19

Службени гласник општине Језеро број 6-19

Службени гласник општине Језеро број 7-19

Службени гласник општине Језеро број 8-19

 

Службени гласници општине Језеро за 2018. годину

Службени гласник општине Језеро број 1-18

Службени гласник општине Језеро број 2-18

Службени гласник општине Језеро број 3-18

Службени гласник општине Језеро број 4-18

Службени гласник општине Језеро број 5-18

Службени гласник општине Језеро број 6-18

Службени гласник општине Језеро број 7-18

Службени гласник општине Језеро број 8-18

Службении гласник општине Језеро број 9-18

Службени гласник општине Језеро број 10-18

Службени гласник општине Језеро број 11-18

Службени гласник општине Језеро број 12-18

Службени гласник општине Језеро број 13-18

Службени гласник општине Језеро број 14-18

Службени гласник општине Језеро број 15-18

Службени гласник општине Језеро број 16-18

 

Службени гласници општине Језеро за 2017. годину

Службени гласник општине Језеро број 4-17

Службени гласник општине Језеро број 6-17

Службени гласник општине Језеро број 7-17

Службени гласник општине Језеро број 8-17

Службени гласник општине Језеро број 9-17

Службени гласник општине Језеро број 10-17