ИсторијаПрије рата, општина Језеро је била мјесна заједница у саставу општине Јајце. Након потписивања Дејтонског мировног споразума, линија разграничења ентитета је раздвојила Језеро од Јајца. Тако је општина Језеро основана одлуком Народне скупштине Републике Српске у јуну мјесецу 1996. године.

Језеро има дугу историју. Претпоставља се да је још у доба Илира на овом простору било насеље, а по предању, по налогу илирске краљице Теуте, прокопан је канал, тако да се илирска утврда налазила на ади на којој се и данас налази већи дио насеља.

Римски путеви су пролазили кроз Језеро, а према историјским подацима и у средњем вијеку. На ади је била утврда коју је у свом походу на Босну, 1463. године, заузела турска војска. Данас малобројно становништво Језера одржва древну традицију градње чамаца, такозваних језерских лађа, тешући их из једног дебла дрвета.

Општина Језеро је укупне површине (64,8 км2). Будући да је општина Језеро мање величине, није могуће извршити пођелу становништва  на урбано и рурално, пошто само централни дио општине Језеро спада у урбани дио, док остало становништво, око 70% живи изван урбаног дијела, размјештено по осталом руралном  дијелу (у насељеним мјестима Перућица, Ковачевац, Присоје, Черказовићи, Љољићи, Ђумезлије, Борци).