Контакт
Општина Језеро, Република Српска

21. новембра
Општина Језеро


opstinajezero@yahoo.com


Телефон
+387(0)50 291 001


Факс
+387(0)50 291 002