JAVNI POZIV


23.02.2021.


https://www.opstinajezero.org/public/data/images/news/JAVNI_POZIV_2021.pdf

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA I NEZAPOSLENIM LICIMA ZA
KORIŠĆENjE SREDSTAVA PO PROGRAMIMA ZAPOŠLjAVANjA U 2021.
GODINI
I
PROGRAM FINANSIRANjA SAMOZAPOŠLjAVANjA DJECE POGINULIH
BORACA, DEMOBILISANIH BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA VRS
U 2021. GODINI „ZAJEDNO DO POSLA”