Strategija razvoja Lokalne samouprave za period 2022.-2028.


08.09.2022.


....Danas, 06.i 07.septembra 2022.god. u Hotelu "San" u Laktašima održan je Prvi sastanak Radne grupe za izradu Strategije razvoja Lokalne samouprave za period 2022-2028.
Cilj sastanka je definisanje glavnih elemenata strateške platforme za Strategiju razvoja lokalne samouprave u RS za 2022-2028. u skladu sa novouspostavljenim sistemom i procesom strateškog planiranja u Republici Srpskoj.
Organizator sastanka je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, uz podršku projekta EU4CS.
Opština Jezero je u grupi koja broji 40 članova od kojih je 12 članova Opština i gradova.
Vlada RS je na Prijedlog Ministarstva uprave i lokalne samouprave donijela Odluku o izradi Strateškog razvoja lokalne samouprave za period 2022-2028. god