20. Skupština Saveza opština i gradova Republike Srpske


15.05.2023.


Dana, 12. maja, 2023 godine, načelnik opštine Jezero, Snežana Ružičić, prisustvuje 20. Skupštini Saveza opština i gradova Republike Srpske, koja se održava u konferencijskoj sali Vlade Republike Srpske u Banja Luci.

Centralna tema Skupštine Saveza je "Finansiranje lokalne samouprave, izazovi, rizici i preporuke".
Savez opština i gradova Republike Srpske se u proteklom periodu kontinuirano bavio pitanjima unapređenja finansiranja jedinica lokalne samouprave, sa namjerom da se iznađu najoptimalniji modeli finansiranja lokalne samouprave, koji bi omogućili predvidivost i dugoročnu stabilnost lokalnih finansija.