O Načelniku


Snežana Ružičić je rođena 6. aprila 1976. u Jajcu. Osnovnu školu je pohađala u Jezeru, a srednju elektrotehničku školu je završila u Jajcu. Diplomirala je opšte pravo na Pravnom fakultetu, Panevropskog Univerziteta „Apeiron“ u Banjoj Luci. Trenutno je na magistarskim studijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, smjer Lokalna uprava.
Majka je dvoje odrasle djece (sina i kćerke).
Radna iskustva je sticala na sljedećim radnim mjestima:
 • od 2005. do 2007. godine bila je zaposlena kao menadžer na programu Razvoja i podrške proizvodnji organske hrane koji je provodilo PDF-a
 • od 2008. do 2010. godine radila je kao menadžer JICA (Japanska agencija za međunarodnu saradnju) projekta Razvoj ljudskih resursa i očuvanje okoline
 • od 2013. do 2014. obavljala je funkciju Šefa kabineta Predsjedavajućeg Vijeća naroda Republike Srpske
 • od 2014. do 2016. bila je zaposlena u Vijeću naroda Republike Srpske kao Samostalni stručni saradnik za administrativne poslove u Odjeljenju za zakonodavno i pravna pitanja i Sekretar Zajedničke komisije Vijeća naroda Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske
Član je Glavnog odbora SNSD-a i Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Jezero.
Imenovana je za člana nacionalnog predstavništva BiH u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope.
Od aprila, 2021. godine je član Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske i Komisije za obuku službenika i izabranih zvaničnika u jedinicima lokalne samouprave.
Od 2022. godine član je UO JU Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu.
 Učesnik je brojnih seminara, konferencija i treninga, a neki od najvažnijih su:
 • dva nivoa kursa engleskog jezika, Cambridge centar
 • seminar Nansen Dialog Centra na temu“ Pomirenje i integracija kroz edukaciju i dijalog“, Nansen akademija, Lilehamer, Norveška
 • seminar „Upravljanje ljudskim resursima za zemlje u razvoju“, Centar za Spoljnu trgovinu i ekonomsku saradnju, Fudži, Kina
 • seminar „Žene i socijalna prava u BiH“ u organizaciji Savjeta Evrope, a kroz projekat „Žene u procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini“, Sarajevo, BiH
 • „Žene u oblikovanju demokratije“, Savjet Evrope, Strazbur, Francuska
 • panelista na „Poslovnom forumu menadžera“, Grad Bijeljina, Bosna i Hercegovina
 • panelista na „Regionalnoj konferenciji o porodičnom preduzetništvu Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore“, tema: „Kako unaprijediti poslovnu klimu i zakonske mehanizme i olakšati da porodične firme zažive i opstanu na tržištu“, Jahorina, Bosna i Hercegovina
 • certifikovani „NLP Master“, Beograd, Srbija
Trenutno obavlja funkciju Načelnika opštine Jezero na koju je prvi put izabrana na Lokalnim izborima u oktobru 2016. godine, gdje je ubjedljivo pobijedila sve protivkandidate sa osvojenim glasovima u ukupnom procentu od 54,52%.
Aktivan član društva u kojem živi za koje daje doprinos i kao pojedinac i kao nosilac lokalne vlasti.
 
Kontakt:

Telefon: 050/291-001
Faks: 050/291-002 

nacelnik@opstinajezero.org