Radionica za gradonačelnike/načelnike jedinica lokalne samouprave


29.01.2021.


Dana, 29.01.2021. godine u Banja Luci, načelnica opštine Jezero, Snežana Ružičić i saradnik Luka Vođević, prisustvovali su na radionici za gradonačelnike/načelnike jedinica lokalne samouprave u regiji koju pokriva Područno odjeljenje civilne zaštite Banja Luka, u organizaciji Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.
Cilj obuke je da se gradonačelnici/ načelnici svih jedinica lokalne samouprave upoznaju sa osnovnim elementima funkcionisanja sistema zaštite i spasavanja u Republici Srpskoj, kao i sa svim pravima i obavezama u okviru sistema u skladu sa Članom 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama.