Radni sastanak sa predstavnikom ''SNK Metala'' d.o.o. Mladenom Lujićem


02.02.2023.


Dana 02.02.2023. godine u 13:30časova načelnica opštine Jezero održala je radni sastanak sa predstavnikom SNK Metali d.o.o. gospodinom Mladenom Lujićem. 
Tema današnjeg razgovora odnosila se na plan daljih aktivnosti kompanije koja ima pravo za Geološko istraživanje. Takođe, tema je bio i radni sastanak predstavnika opštine Jezero i ministra energetike i rudarstva RS gospodina Petra Đokića koji ostaje pri stavu da rješenje ostaje na snazi. 
U februaru mjesecu ove godine kompanija SNK Metali nastavlja radove geološkog istraživanja i priprema lokacija za koju je dobila odobrenje od Ministarstva energetike i rudarstva RS. 
Na dosad istraženim lokacijama ustanovljeno je prisustvo zlata u dužini od 60 metara od 1.5 gr po toni u prosjeku, a negdje su količine i do 27 grama na tonu, predstavljena je i namjera kompanije da se radi put prema Sinjakovu i Zekilova kosa kao i prema Erak brdu.