Radni sastanak u opštini Jezero na temu sanacije brane u rijeci Plivi


20.07.2020.


Dana, 20. 07. 2020.godine na inicijativu načelnika opštine Jezero, Snežane Ružičić, u zgradi Opštine održan je radni sastanak kojem su prisustvovali načelnik i predstavnici opštine Jezero, direktor privrednog društva ribnjaka "Janj" d.o.o., Zoran Tepić, urbanističko-građevinski inspektor, Milan Kačar, tehnolog, Dejan Trivić, te predstavnik JU "Vode RS", David Latinović.
Tema sastanka bila je problematika vezana za više prijava građana oko sanacije brane u rijeci Plivi od strane privrednog društva "Janj" d.o.o. Banja Luka, koje ima registrovanu radnu jedinicu Ribogojilište u opštini Jezero, sanacija se više puta izvodila bez obavještenja od materijala za koji opština smatra da treba da bude izvučen iz rijeke. Iako su pozvani predstavnici Inspektorata Republike Srpske i predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, ovom sastanku nisu bili u prilici da prisustvuju.
Od opštine je upućen jasan stav da se pristupi izradi dokumentacije za rekonstrukciju brane u skladu sa važećim ekološkim propisima, kao i da se tom prilikom dobiju jasni iznosi kubika vode koji se koriste u vodozahvatu za ribnjak.
Takođe, opština će uputiti urgenciju i proslijediti nadležnom ministarstvu oko regulisanja koncesionih naknada urgentno i da Ribnjak "Janj" kao zainteresovana strana u ovom predmetu prilagodi mišljenje zakonskim okvirima i pravobranilaštva.