Sastav Skupštine


Brojčano učepće stranaka u Skupštini opštine

Ime stranke

Broj odbornika

SNSD – Savez nezavisnih socijal-demokrata

7

SP - Socijalistička partija

1

DNS - Demokratski narodni savez

1

SDP - Socijaldemokratska partija BiH

1

Stranka za Bosnu i Hercegovinu

1

PDP - partija demokratskog progresa

2

 

 

Skupština opštine Jezero ima 13 odbornika.

 

Odbornici:

 

SNSD - Savez nezavisnih socijal-demokrata

 • Momir Savić - Predsjednik SO
 • Milanka Vasiljević
 • Jovo Topić
 • Dragana Karaga
 • Snježana Gogić
 • Dalibor Tomić
 • Marjana Erak

 

PDP - Partija demokratskog progresa

 • Milan Kutanjac
 • Dejan Pekez

 

SP - Socijalistička partija

 • Željka Jovetić

 

Stranka za Bosnu i Hercegovinu

 • Ševal Ribić 

 

DNS - Demokratski narodni savez

 • Ilija Kačar - Zamjenik predsjednika SO Jezero

SPD - Socijaldemokratska partija BiH

 • Kenan Omić