Snežana Ružičić kao panelista na temu Medijski prostor za žene u politici:otvorenost ili suženost


15.07.2021.


Dana, 15.07. i 16.07.2021. godine, u Hotelu Termag na Jahorini, u organizaciji udruženja/udruge BH novinari, održava se konferencija VOMEN'S PRESS FORUM: "Žene u politici kroz medijske naočale".
Cilj konferencije je da omogući diskusiju i razmjenu mišljenja i informacija na temu medija i žena u političkom životu. Prilikom otvaranja konferencije, prisutnima su se obratili: Marko Divković, predsjednik Upravnog odbora Udruženja/udruge "BH novinari"  i Borka Rudić generalna sekretarka Udruženja/udruge "BH novinari", koja je prisutnima predstavila aktivnosti i ciljeve projekta.
Tokom prvog dana konferencije,  prezentovane su četiri teme i održane tri panel diskusije. Prva panel diskusija se odnosila na temu Pravni okvir i zakonsku kvotu: kočnice ili mehanizmi za vidljivost političarki u javnosti i medijima, druga panel diskusija, na kojoj je učestovala i načelnica  opštine Jezero, Snežana Ružičić, kao panelista na temu Medijski prostor za žene u politici:otvorenost ili suženost, dok se treća odnosila na teme Umrežavanje kao poseban oblik političkog osnaživanja i Učešće žena u političkom životu kroz istraživačko-akademski okvir.
Drugog dana konferencije, teme panel diskusija su Predstavljanje izvjestaja "Indikatori medijskih sloboda i sigurnosti novinara u BiH 2020." i (Ne)vidljivost žena u medijskim sadržajima u okviru predizborne kampanje.