Treći sastanak Platforme za razmjenu u organizaciji Savjeta Evrope u BiH, a na temu "Podsticanje inkluzivnih lokalnih procesa : uključivanje žena i mladih u kreiranje politika".


29.05.2023.


U Neumu, u periodu od 29. do 30. maja, 2023. godine, održava se Treći sastanak Platforme za razmjenu u organizaciji Savjeta Evrope u BiH, a na temu  "Podsticanje inkluzivnih lokalnih procesa : uključivanje žena i mladih u kreiranje politika". 

Treći sastanak Platforme za razmjenu okuplja predstavnike 23 lokalne vlasti u BiH, koji će razgovarati o ovom važnom elementu u kreiranju politika, s fokusom na uključivanje žena i mladih za postizanje kvalitetnijih politika, a time i inkluzivnijeg, pravednijeg i otpornijeg društva.

Načelnica opštine Jezero i članica nacionalnog predstavništva u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, Snežana Ružičić učestvuje kao panelista na temu "Uključivanje rodne ravnopravnosti na inkluzivnu i otvorenu lokalnu upravu".

Ovaj događaj organizovan je u okviru projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini" koji sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2022.-2025.