XXVII sjednica Skupštine opštine Jezero


24.07.2020.


Dana, 24.07.2020. godine, u 09.00 časova u holu OŠ "Vuk Karadžić" u opštini Jezero, održana je XXVII sjednica Skupštine opštine Jezero, sa sljedećim dnevnim redom: 
 

1.      Razmatranje i usvajanje dnevnog reda za XXVII sjednicu Skupštine opštine Jezero.

 Izvjestilac :  Predsjednik SO-e Jezero

2.      Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXVI sjednice Skupštine opštine Jezero održane dana 18.06.2020. godine.

 Izvjestilac :  Predsjednik SO-e Jezero

3.      Razmatranje i usvajanje prijedloga rješenja o razrješenju VD sekretara Skupštine opštine Jezero.

 Izvjestilac :  Predsjednik SO-e Jezero

4.      Razmatranje i usvajanje prijedloga rješenja o imenovanju VD sekretara Skupštine opštine Jezero.

  Izvjestilac :  Predsjednik SO-e Jezero

5.      Razmatranje i usvajanje Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Opštine Jezero u iznosu od 850.000.00 KM.

 Izvjestilac: Načelnik opštine

6.      Razmatranje i usvajanje Plana utroška kreditnih sredstava u iznosu od 850.000.00 KM.

  Izvjestilac: Načelnik opštine

7.      Razmatranje i usvajanje Prijedloga godišnjeg plana o utrošku sredstava od rente na području Opštine Jezero za 2020. godinu
 
       Izvjestilac: Načelnik opštine
 
8.      Razmatranje i donošenje odluke o nabavci službenog vozila za potrebe Opštine Jezero.
       
      Izvjestilac: Načelnik opštine

9.     Razmatranje i prihvatanje Informacije Opštinske boračke organizacije Jezero za 2020. godinu.

      Izvjestilac: Predsjednik Boračke opštinske organizacije-Radić Pero

10.  Tekuća pitanja.