III сједница Скупштине општине Језеро


18.03.2021.


Дана 18.03.2021. године (четвртак) са почетком у 09,00 часова, у скупштинској сали Скупштине општине Језеро, одржана је III сједница СО Језеро.

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. Разматрање и усвајање записника са II сједнице Скупштине општине Језеро.

2. Разматрање и усвајање нацрта ребаланса буџета Општине Језеро за 2021. годину, 

3. Разматрање и усвајање приједлога одлуке о утврђивању термина за одржавање јавне расправе поводом нацрта ребаланса буџета општине Језеро за 2021. годину,

4. Разматрање и усвајање плана измирења неизмирених обавеза из буџета општине Језеро у 2021. години,

5. Измјене и допуне члана 4. Одлуке о дугорочном кредитном задужењу од 25.02.2021. године.

6. Текућа питања.