Одржана дванаеста сједница Скупштине општине Језеро


26.05.2022.


Данас 26.05.2022,године са почетком у 9.00 чaсова, одржана је двaнаестa сједница СО Језеро.
За сједницу предложен је следећи дневни ред, као и усвојене све тачке дневног реда, већина одлука усвојена ЗА (7 СНСД, 1СП, 1СЗБИХ,1СДП) и 2 суздржана (ПДП 2 И ДНС 1), Све одлуке су усвојене.

1. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању извода из записника са 11. сједнице Скупштине општине Језеро;
 
     - Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро
 
2. Разматрање и усвајање приједлога Рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Вук Караџић" Језеро;
 
-         Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро
 
3. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Начелника општине Језеро за 2021. годину;
 
-         Извјестилац: Начелник општине Језеро
 
4.  Разматрање и усвајање Одлуке о прихватању трансфера одобрених средстава од стране Владе Републике Српске из Програма јавних инвестиција Републике Српске за 2022. годину за „Изградњу дјечијег вртића у општини Језеро";
 
    -  Извјестилац: Начелник општине Језеро
 
5. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о раду општинских инспекцијских органа за 2021. годину – послови урбанистичко грађевинске инспекције на подручју општине Језеро;
 
     -  Извјестилац: Урбанистичко-грађевински инспектор
 
6. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о раду општинских инспекцијских органа за 2021. годину – послови комунално - инспекцијског надзора на подручју општине Језеро;
 
-         Извјестилац: Комунални полицајац
 
7.   Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о раду „Амбуланте" у Језеру,  Дом Здравља „Др Јован Рашковић" Мркоњић Град у 2021. години;
 
-         Извјестилац: Представник Дома Здравља „Др Јован Рашковић" Мркоњић Град
 
8. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Информације о стању и могућностима развоја пољопривредне производње на подручју Општине Језеро и усвајање Програма прољетне сјетве за 2021. годину
 
     -  Извјестилац: Стручни сарадник за пољопривреду, шумарство и водопривреду
 
9. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о раду цивилне заштите за 2021. годину;
 
      - Извјестилац: Замјеник начелника општине Језеро
 
10. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о поништењу Јавног огласа за избор и именовање једног члана Општинске изборне комисије Језеро;
 
     - Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро
 
11. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о поништењу Рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор једног члана општинске изборне комисије општине Језеро;
 
    -  Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро
 
 
12. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о братимљењу – сарадњи општине Језеро и општине Сусами из Јапана;
 
     - Извјестилац: Начелник општине Језеро
 
13. Текућа питања.