Посјета министра енергетике и рударства Републике Српске


16.05.2023.


Дана, 15. маја, 2023. године, у 14.00 часова, општину Језеро је посјетио министар енергетике и рударства Републике Српске, Петар Ђокић с делегацијом, гдје је одржао радни састанак са начелником општине, Снежаном Ружичић и сарадницима. 
Тема састанка била су давање мишљења и смјерница по питању детаљних геолошких истраживања на подручју општина Мркоњић Град, Шипово и Језеро.
С обзиром на то да рок за извођење истраживачких радова на истражном простору "Сињаково" општине Мркоњић Град, Шипово и Језеро истиче крајем јуна, носилац права на истраживање се обратио локалним заједницама за давање сагласности за наставак истраживања на подручју Сињакова.
Након евентуалних прибављања сагласности локалних заједница, надлежно министарство ће одлучивати о одобравању наставка детаљних геолошких истраживања.
Министарство заузима став да геолошка истраживања немају штетан утицај на животну средину и исказује подршку пројектима који се реализују на подручју Републике Српске, а која се односе на детаљна геолошка истраживања.
Такође једна од тема била је и  регулисање питања концесионих накнада  за кориштење потенцијала воде на подручју које територијално припада општини Језеро, а односи се на привредно друштво "Рибњак Јањ" д. о. о Бања Лука, а које послује на подручју општине Језеро.
У наредном периоду министар је нагласио да ће одржати  састанак, са представницима општине Језеро, представницима Електропривреде и Хидроелектрана Бочац на Врбасу, у циљу рјешавања поменуте проблематике.

 Још једна од тема била је разматрање инцијативе начелника и разматрање прилагођавања  законских регулатива за формирање јавног предузећа Језеро и изградња мини пловних хидроцентрала за производњу електричне енергије уз подршку Владе Републике Српске,  а све  у интересу само и искључиво локалног становништва и економском оснаживању породице, као и проширења јавне расвјете.