Н А Р Е Д Б А о измјенама и допунама Наредбе о провођењу ванредних мјера за спрјечавање и сузбијање заразних болести те заштите и спасавања становништва:


07.04.2020.


На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести  („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/169, 36/19), члана 67. и 88. Статута општине Језеро („Службени гласник општине Језеро“, број 8/17), а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, Начелник општине доноси:

Н А Р Е Д Б У

о измјенама и допунама Наредбе о

провођењу ванредних мјера за спрјечавање и сузбијање заразних болести те заштите и спасавања становништва