Наставак 19. редовне сједнице Скупштине општине Језеро


27.06.2023.


Дана, 27.6. 2023. године, у 9.00 часова, настављена је 19. редовна сједница Скупштине општине Језеро са 7 присутних одборника од 13 укупно.  Присутни одборници  усвојили су Закључак  о гласању одборнице која је хоспитализованаи због специфичне ситуације доставила молбу путем мејла и нотарски овјерену изјаву за гласање у одсуству- и за сваку тачку  изјаснила се додатно по позиву.
Напомена: Четири одборника су напустила наставак сједнице на почетку сједнице и то:  Шевал Рибић(Странка за БиХ),  Милан Кутањац (ПДП),Дејан Пекез (ПДП) и Јово Топић(-).

На наставку сједнице разматране су остале тачаке дневног реда:

6. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Информације о раду општинске борачке организације Општине Језеро за 2022. годину.
Извјестилац : Општинска борачка организација општине Језеро.

7. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Информације о остваривању права по Закону о правима бораца,  инвалида и породица погинулих бораца, као и закона цивилних жртава рата на подручју општине Језеро.
Извјестилац: Служба за пословр ђечије и социјалне заштите и борачко - инвалидске заштите.

8. Разматрање и усвајање нацрта Одлуке о оснивању и именовању Одбора за здравље општине Језеро.

9. Разматрање и усвајање нацрта Одлуке о санитарној заштити изворишта водовода општине Језеро – налазишта поџемне воде Ђол, извор Зеленац;
Извјестилац: Начелник општине

10. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о одређивању привредних друштава и других правних лица, носилаца послова и задатака у провођењу мјера заштите и спасавања на подручју општине Језеро;
Извјестилац: Начелник општине

11. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања на подручју општине Језеро;
Извјестилац: Начелник општине

12. Разматрање и усвајање приједлога Рјешења о исплати мјесечне накнаде функционерима који функцију обављају у статусу волонтера;
Извјестилац: Начелник општине

13. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о замјени непокретности;
Извјестилац: Начелник општине

14. Разматрање захтјева „СНК МЕТАЛИ" д.о.о. Бијељина и одлучивање по молби за давање сагласности за извођење детаљних геолошких истраживања на пројекту „Сињакова" и продужење истражног рока по издатом рјешењу Министарства енергетике и рударства из 2021. године;
Извјестилац: Начелник општине 

15. Текућа питања.

Све тачке дневног реда су усвојене, осим 14.тачке - "наставак геолошког истраживања на Сињакову."

ЗА ову тачку гласало је пет одборника СНСД- а (Сњежана Гогић, Миланка Васиљевић, Момир Савић, Далибор Томић и Марјана Гогић), а ПРОТИВ  су била три одборника Илија Качар (ДНС), Жељка Јоветић ( СП ) и Кенан Омић (СДП).