Заједничка сједница Предсједништва Савеза општина и градова РС и Савеза општина и градова ФБиХ


01.06.2023.


Заједничка сједница Предсједништва Савеза општина и градова РС и Савеза општина и градова ФБиХ

Дана, 31.5.2023. године у Неуму начелник општине Језеро, Снежана Ружичић, присуствује одржавању заједничке сједнице Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске и Предсједништва Скупштине Савеза општина и градова Федерације БиХ уз подршку Савјета Европе.

На сједници су се окупили начелници и градоначелници - чланови предсједништва, руководства савеза те чланови Конгреса локалних и регионалних власти.

Разговарано је о приоритетима и изазовима с којима се сусрећу локалне власти, заједничком раду савеза у земљи и сарадњи са Конгресом локалних и регионалних власти, постављајући темеље за јачање заговарања и заједничких напора у циљу јачања локалне демократије.

Теме расправе су:
- кандидатски статус БиХ за чланство у Европској унији,

- хармонизација домаћег законодавства са прописима ЕУ,

- значај заједничких пројеката Савез општина и градова Републике Српске и Савеза опћина и градова Федерације БиХ, 

-улога и значај Конгреса локалних и регионалних власти Савјета Европе с посебним освртом на БиХ,  

- унапређење сарадње Конгреса и два савеза ,
- даље планирање активности Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе,
- наглашавање обавеза поштовања Европске повеље о локалној самоуправи,
- додељивање искустава и позитивних пракси и Европска повеља о локалној самоуправи.

Овај догађај се организује у оквиру пројекта „Иновирање демократског учешћа на локалном нивоу у Босни и Херцеговини" који спроводи Конгрес локалних и регионалних власти у склопу Акционог плана Савјета Европе за Босну и Херцеговину 2022.-2025.

Пројекат има циљ за побољшање квалитета локалне демократије и стварање могућности за грађане да се укључи у иновативне партиципативне процесе у Босни и Херцеговини. Такође, промовише нове демократске приступе, отворену власт, јавну етику, транспарентно и инклузивно креирање локалне политике у земљи.