О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е Г Р А Ђ А Н И М А


03.06.2020.


Федерално министарство расељених особа и избјеглица објавило је Јавни позив за додјелу новчаних средстава породиљама повратницама на подручју Републике Српске.

Потребне информације о Јавном позиву, текст Јавног позива и пријавни образац могу се преузети са веб странице Министарства: https://fmroi.gov.ba/ или у згради општине Језеро.