Обавјештење - Јавни позиви Федералног министарства расељених особа и избјеглица


02.06.2021.


Федерално министарство расељених особа и избјеглица је објавило:

1. Јавни позив за додјелу новчаних средстава породиљама повратницама на подручју ентитета Република Српска

https://fmroi.gov.ba/javni-pozivza-dodjelu-novcanih-sredstava-porodiljama-povratnicama-na-podrucju-entiteta-republike-srpske/

2. Јавни позив за учешће у програму помоћи у обављању приправничког стажа кроз рад са или без заснивања радног односа повратника са ВСС на подручју Републике Српске.

https://fmroi.gov.ba/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-pomoci-u-obavljanju-pripravnickog-staza-kroz-rad-sa-ili-bez-zasnivanja-radnog-odnosa-povratnika-sa-vss-na-podrucju-republike-srpske/

Јавни позиви остају отворени до 30.06.2021.године.