ОБАВЈЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА


23.03.2020.


Поштовани грађани,

            У складу са Закључком о органичењу и забрани кретања лица на територији Републике Српске донесеним од стране Републичког штаба за ванредне ситуације наређује се забрана кретања лицима са навршених 65 и више година живота, те се забрањује свим лицима кретање на јавним површинама, у времену од 20.00 до 05.00 чаова.

            Наведене забране се не односе на:

            1. здравствене раднике који су на задатку,

            2. лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ,

            3. припаднике Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који су на задатку,

            4. друге припаднике агенције за провођење закона и организација која врше јавна овлашћења, који су на задатку,

            5. лица којима послодавац изда потврду о потреби кретања због несметаног обављања процеса рада и

            6. лица којима Министарство унутрашњих послова Републике Српске изда дозволу за кретање.

            Непоштовање наведених забрана казниће се у складу са важећим прописима Републике Српске.