ОБАВЈЕШТЕЊЕ ГРАЂАНИМА


16.04.2020.


Поштовани грађани,

Републички штаб за ванредне ситуације на сједници одржаној дана 15.04.2020. године донио је Закључак о забрани кретања у Републици Српској, у дане Васкрса и то на сљедећи начин:

          1) од петка 17.04.2020. године у 15.00 часова до суботе 18.04.2020. године  у 05.00 часова и

          2) од суботе 18.04.2020. године у 15.00 часова до понедјељка 20.04.2020. године у 05.00 часова.

Наведене забране се не односе на:

          1) здравствене раднике који су на задатку,

          2) лица којима је неодложно потребна здравствена помоћ,

          3) припаднике Министарства унутрашњих послова Републике Српске, који су на задатку,

          4) друге припаднике агенција за провођење закона и организација која врше јавна овлашћења, који су на задатку,

          5) лица којима послодавац изда потврду о потреби кретања због несметаног обављања процеса рада,

          6) лица којима Министарство унутрашњих послова Републике Српске изда дозволу за кретање и

          7) на домаће и стране превознике који врше превоз ствари у друмском саобраћају уз предочавање доказа о вршењу превоза (потврда о потреби кретања, потврда о ангажовању возача, међународни товарни лист-CMR, отпремница, путни налог).