Обавјештење за студенте!


23.06.2017.


Мојим доласком на финкцију начелника општине Језеро затекла сам јако лоше стање у свим облстима. Општина Језеро у протеклом периоду није обављала послове из законом прописане надлежности.

Преузимањем дужности ново руководство општине сусрело се са бројним проблемима, а највише из области финансија.

Након усвојених буџета општина Језеро  је за фискалну 2016. и 2017. годину расписала ДВА ЈАВНА ПОЗИВА студентима са подручја општине Језеро за додјелу студентских стипендија за школску 2015/2016 и 2016/2017 годину. У току су исплате школске 2015/2016. године.

Молим студенте који нису доставили потребну документацију за школску 2016/2017 годину да исту доставе одмах, а најкасније до 30.06.2017. године у административну службу општине Језеро. Документација се може доставити лично. послати Е-маилом или поштом.

 

С` поштовањем                                                                                                         НАЧЕЛНИК

                                                                                                                              Снежана Ружичић