Обавјештење за воду са изворишта са подручја Сињакова ''Танка вода'' и ''Дебела вода''


23.09.2022.

Обавјештава се становници општине Језеро да је извршена микробиолошка и физичко-хемијска анализа изворишта ''Танка вода'' и ''Дебела вода'' на подручју Сињакова од стране Института за јавно здравство Републике Српске у Бања Луци и да је након извршене анализе констатовано да је вода из наведених изворишта потпуно хемијски исправна и да геолошка истраживања која се изводе на подручју Сињакова ни на који начин не утичу на квалитет и здравствену исправност воде.

У прилогу се налази извјештај испректора за храну, дипл.инг. технологије Рајко Вујнић.