ОБАВЈЕШТЕЊЕ


28.12.2021.

ПРЕДМЕТ: Обавјештење за јавност, доставља се
     
     У дневним новинама „Глас Српске" Бања Лука, као и други медијима, у издању од дана 28.12.2021. године објављене су нетачне информације о броју новорођене дјеце у општини Језеро заједно са још четири општине. Ове информације пренијели су и многи други портали, те ради објективног и истинитог информисања објављујемо следеће:
     Након увида у службену евиденцију ЈУ Фонда за дјечију заштиту утврдили смо да је на подручју наше општине у току 2020. године рођено 8 новорођене дјеце, као и у 2021. години, а у протеклих 6 година укупно 64 дјеце. 
     У контакту са представницима институција које се баве овом проблематиком дошли смо до информација да постоји неусклађеност између података са којима они располажу, а преузимају их од различитих инстанци под чијим надзором су здравствене установе које уводе у своје евиденције тек новорођену дјецу и самим тим подлијежу упису у складу са пребивалиштем мајке.
     Дана 27.12.2021. године, у просторијама зграде општине Језеро подијељена су новчана средства за 25 новорођене дјеце у периоду 2019/2021 године и око 80 пакетића за дјецу узраста до 7 година, са поруком „ Дјеца нам се рађала ", а на основу службеног дописа од ЈУ Фонда за дјечију заштиту Републике Српске број: ФДЗ-5766/1 од дана 21.12.2021. године, добијених од стране ЈУ Фонда за дјечију заштиту Републике Српске којим смо се руководили и за које сматрамо да одговарају стварном стању на терену, чиме се јасно закључује нетачност навода објављених у „Гласу Српске" и осталим медијима који су можда дошли до тих информација.
     С обзиром да је ријеч о различитим информацијама које се износе у јавност молимо све надлежне инстанце да међусобно ускладе податке с обзиром да је ријеч о јако важним информацијама за јавност и слање добре или лоше слике о одређеној средини, те да објавите вијест о погрешно информисаној јавности о броју новорођене дјеце на подручју општине Језеро у 2020 години.