Обједињене наплате ЈП ''Плива'' Језеро


01.11.2021.


Дана 01.11.2021. године у Скупштинској сали општине Језеро одржана је обука коришћења система обједињене наплате која ће се убрзо реализовати у новоформираном предузећу ЈП ''Плива'' Језеро и Општинској управи. Систем обједињене наплате обухвата рачуне који ће се издавати за пружање комуналних услуга тј. рачуни утрошка воде, одвоза смећа и комуналне наканде.Овај пројекат обједињених наплата и њена имплементација у нашем комуналном предузећу је донација добијена од стране Министарство научно технолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске а имплементира се преко Dwelt platformX са  којим је начелник општине Језеро  Снежана Ружичић потписала Споразум.