Одржана једанаеста сједница Скупштине општине Језеро


01.04.2022.


Данас 01.04.2022,године са почетком у 9.00 чaсова, одржана је једанаеста сједница СО Језеро.

За сједницу предложен је следећи дневни ред, као и усвојене све тачке дневног реда, већина одлука усвојена ЗА (7 СНСД, 1СП, 1СЗБИХ,1СДП) и 2 суздржана (ПДП 1 И ДНС 1),  Све одлуке су усвојене.

Д Н Е В Н И  Р Е Д

  1. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању извода из записника са 10. сједнице Скупштине општине Језеро;

     - Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро

 2. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о набавци стамбеног контејнера у сврхе социјалног становања;

     - Извјестилац: Начелник општине Језеро

3.Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о давању на коришћење земљишта социјално угроженој породици и овлашћења начелнику за спровођење ове Одлуке;

      -  Извјестилац: Начелник општине Језеро

4.Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања у општини Језеро;

-  Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро 

5.Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о висини закупнине за коришћење стамбених јединица социјалног становања;

-  Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро 

6.Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о поступку субвенционисања закупнине;

-  Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро

 7.Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о именовању предсједника Одбора за жалбе општине Језеро;

     - Извјестилац: Начелник општине Језеро

8.Разматрање и усвајање приједлога Одлуке утврђивању висине накнаде Одбору за жалбе општине Језеро;

      -  Извјестилац: Начелник општине Језеро 

9.Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта;

      - Извјестилац: Начелник општине Језеро

10.Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о висини ренте на подручју општине Језеро;

           - Извјестилац: Начелник општине Језеро

11.Разматрање и усвајање приједлога Одлуке да се да овлашћење начелнику општине за идентификацију парцела у власништву Скупштине општине а све у циљу увида у постојеће стање и извођење свих активности због заштите дивље градње на истима, као и могућих реализација значајних пројеката кроз јавно-приватно партнерство;

     - Извјестилац: Начелник општине

12.Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о прихватању донације од стране Поповић Данијела из Ковачевца, општина Језеро у износу од 3.000,00 Еура у сврху куповине стамбеног контејнера за збрињавање социјално угрожене породице.

13.Текућа питања.