Одржана осма сједница Скупштине општине Језеро


09.12.2021.


Дана 09.12.2021, са почетком у 9.00 чaсова, одржана је осма сједница СО Језеро.
За сједницу предложен је следећи дневни ред, као и усвојене све тачке дневног реда, већина одлука усвојена је са 10 ЗА (7 СНСД, 1СП, 1СЗБИХ,1СДП) и 3 суздржана (ПДП 2 И ДНС 1), Све одлуке су једногласно донесене.
 

1.  Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању записника са VII сједнице Скупштине општине Језеро;

     - Извјестилац: предсједник Скупштине општине Језеро

 2.  Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању нацрта одлуке о усвајању плана буџета општине Језеро за 2022. годину и утврђивање термина одржавања јавне расправе;

     - Извјестилац: начелник општине Језеро

3.  Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању нацрта одлуке о усвајању другог ребаланса буџета општине Језеро за 2021. годину и утврђивање термина одржавања јавне расправе;

      - Извјестилац: начелник општине Језеро

4. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о утврђивању стопе за опорезивање непокретности на територији општине Језеро за 2022. годину;

      - Извјестилац: начелник општине Језеро

 5.  Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о висини вриједности непокретности на територији општине Језеро за 2022. годину;

      -  Извјестилац: начелник општине Језеро

6. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о прихватању средстава од Владе Републике Српске за реализацију пројекта „Изградња вртића у општини Језеро“ из програма инвестиција за 2021. годину;

     -    Извјестилац: начелник општине Језеро

 7.  Разматрање и усвајање приједлога допуне Одлуке о избору локације о изградњи вртића на подручју општине Језеро;

      - Извјестилац: начелник општине Језеро

8.   Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о утврђивању накнаде за додјелу гробног мјеста на парцели  „Гробље“ на подручју општине Језеро;

       - Извјестилац: начелник општине Језеро

9.  Разматрање и усвајање приједлога Закључка о исправци грешке у Одлуци о покретању свих активности и законских процедура неопходних за прометовање дијела парцеле број к.ч. 28/16/1 К.О. Језеро број: 010-013-1208/19 од дана 25.10.2019. године;

       - Извјестилац: предсједник Скупштине општине

10. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о исправци грешке у Одлуци о постојању довољног просторног капацитета гробља у општини Језеро за дужи временски период уз могућност активирања нове потенцијалне локације, број: 010-013-703/21 од дана 30.06.2021. године;

 -          Извјестилац: предсједник Скупштине општине

11.  Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о именовању секретара Скупштине општине Језеро након спроведеног Јавног конкурса;

      - Извјестилац: начелник општине Језеро

 12. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о именовању чланова Одбора за жалбе Општине Језеро након спроведеног Јавног конкурса;

        -    Извјестилац: начелник општине Језеро

 13. Текућа питања.

Под текућа питања разматрано је постављање банкомата у згради породичне амбуланте општине Језеро која ће у скорије вријеме бити реализована.