Реализација дијела програма помоћи одрживог повратка


22.01.2019.


Дана 22.01.2019. године у општини Језеро реализован је дио програма помоћи одрживог повратка - "Изградња и санација инфраструктурних и других објеката од значаја за ширу друштвену заједницу у мјестима повратника на простору Босне и Херцеговине у периоду 2018. и 2019. године" који је подржан од стране Федералног министарства расељених особа и избјеглица.

Николаш (Станко) Лазо, Мутић (Салко) Мевлудин и Жерић (Лазо) Драгица потписали су Споразум о додјели Мотоклутиватора и приклјучака.

У наредном периоду очекује се реализација остатка програма. 

ПРИЛОГ: КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ КОРИСНИКА  ФМ.jpg