Рјешење и Закључак Министарства енергетике и рударства РС привредном друштву "СНК Метали"


08.08.2023.


Дана,8. августа, 2023. године, административна служба Општине Језеро је запримила Рјешење Министарства енергетике и рударства Републике Српске, којим се одобрава продужење истражног рока привредном друштву "СНК Метали" д.о.о. Бијељина  за извођење детаљних геолошких истраживања  по Пројекту детаљних геолошких истраживања бакра, жељеза и пратећих метала на истражном простору "Сињаково", општине Мркоњић Град, Шипово и Језеро, до 30,12,2024, године.

Такође, запримљен је и Закључак Министарства енергетике и рударства Републике Српске, којим се одбацује захтјев компаније "СНК Метали" д.о.о Бијељина за измјену и допуну пројекта детаљних геолошких истраживања бакра, гвожђа и пратећих метала на истражном простору "Сињаково".