Санирање пута у Љољићима


16.05.2024.


Данас као начелник свједочим  сјајној писаној и радној инцијативи становника дијела  Љољића за коју је  општину Језеро  обавијестио, поднио инцијативу и тражио сагласност Садик Ахмечковић.
Прикупљен је дио средстава од расељених становника  и донирана средстава за  санирање пута у Љољићима од куће Ружичића до куће Пливца.
Радне  сате машина на путу обезбједила је општина  и уплатила средства извођачу радова Мукић комерц из Јајца у износу од 1.000, 00 КМ .

Надзор у санацији јавног пута рјешењем начелника био је дипл.грађевински инжењер Каурин, самостални сарадник за урбанизам у општини Језеро.

Радује нас инцијатива, иако становници дуго не живе на овом подручју и надамо се повратку и изградњи квалитетније путне инфраструктуре.

 

...