Систем државне помићи у Босни и Херцеговини и Европској унији - законодавни оквир и примјена у пракси


28.05.2024.


Дана 28.05.2024. године у Бања Луци, Министарство финансија Републике Српске одржало је обуку о државној помоћи под називим " Систем државне помоћи у Босни и Херцеговини и Европској унију - законодавни оквир и примјена у пракси".
Циљ Пројекта је даље унапређење постојећег система контроле и праћења државне помоћи са одговарајућим системом државне помоћи ЕУ.
Сврха Пројекта је и пружање стручне помоћи у изградњи и јачању институционалних и административних капацитета за проведбу усвојеног законодавства као и што бољем разумијевању правила и процедура пријављивања и извјештавања о додијељеној државној помоћи.
Пројект ће се проводити до септембра 2026.године у сарадњи са пројектом "ЕУ подршка законодавству о државној помоћи у БиХ".
Испред општине Језеро, позиву на обуку се одазвала Биљана Нишић, виши стучни сарадник за финансије и буџет.