СТРУЧНО - НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА "ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ГЛОБАЛНЕ ПЛАТФОРМЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА У ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИ


25.04.2023.


Дана, 25.4.2023.год. у сали Парламентарне Скупштине БиХ у Сарајеву, у организацији Асоцијације за управљање ризицима у Босни и Херцеговини, одржана је стручно-научна конференција "ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ГЛОБАЛНЕ ПЛАТФОРМЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА У ЛОКАЛНИМ  ЗАЈЕДНИЦАМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ".
Конференција је окупила представнике локалних заједница у Босни и Херцеговини, као и представнике домаћих и међународних институција, организација и стручњака ангажованих на имплементацији циљева и активности Глобалне платформе за смањење ризика од карастрофа УНДРР и имплементацији политика Сендаи Оквир за смањење ризика од катастрофа 2015-2030
 Конференцију је отворила резидентна координаторица УН-а Стелиан Недера и министар сигурности БиХ г. Ненад Нешић. Организоване су 3  научне панел дискусије:
- "Јачање капацитета Глобалне платформе УН ДРР у локалним заједницама"
- "Интероперабилност свих актера у имплементацији политика Сендаи оквира 2015-2030. у БиХ" ,
- "Финансијски инструменти за одрживост локалних заједница отпорних на климатске промјене" 
 Стручно-научној конференцији присуствал је представница општине Језеро, Биљана Томић.