V сједница Скупштине општине Језеро


16.04.2021.


Дана 16.04.2021. године (петак) са почетком у 08.00 часова, у Спортској сали "Србија"  општина Језеро, одржана је V сједница Скупштине општине Језеро, уз присуство 11 одборника, 2 одборника оправдано одсутна.
 
ДНЕВНИ РЕД 
1. Разматрање и усвајање Одлуке о усвајању извода из записника са 4. сједнице Скупштине општине Језеро. 
-Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро. 
2. Разматрање и усвајање Одлуке извјештаја о раду Начелника Општине Језеро за 2020. годину.
 -Извјестилац: Начелник општине Језеро. 
3. Разматрање и усвајање измјене симбола (грба и заставе) општине Језеро. 
-Извјестилац: Начелник општине Језеро. 
4. Разматрање и усвајање Информације станице полиције општине Језеро за 2020. годину. 
- Извјестилац: Начелник општине Језеро. 
5. Информација о стању епидемиолошке ситуације у  периоду од 22.03.2020. године до 01.04.2021. године на подручју општине Језеро.
- Извјестилац: Начелник општине Језеро. 
6. Текућа питања
Све тачке Дневног реда  су усвојене.