VI сједница Скупштине општине Језеро


30.06.2021.


Дана, 30.06.2021. године у Скупштинској сали општине Језеро, са почетком у 09.00 часова, одржана је VI сједница Скупштине општине Језеро.


Д Н Е В Н И  Р Е Д


1.  Разматрање и усвајање закључка о усвајању записника са V сједнице Скупштине општине Језеро.

     - Извјестилац: предсједник Скупштине општине Језеро

2.  Разматрање и усвајање информације о току подношења захтјева о покретању стечајног  

     поступка над КП „Сињаково" а.д. Језеро.

     - Извјестилац: начелник општине Језеро

3. Разматрање и усвајање приједлога одлуке о оснивању Јавног предузећа    ''КОМУНАЛНО ЈЕЗЕРО ПЛИВА'' друштво са ограниченом одговорношћу Језеро.

     - Извјестилац: начелник општине Језеро

4.   Разматрање и усвајање одлуке да ЈП ''КОМУНАЛНО ЈЕЗЕРО ПЛИВА''  д.о.о. Језеро у свом пословном имену може садржати назив општине Језеро.

- Извјестилац: начелник општине Језеро

5.   Разматрање и усвајање одлуке о о дођели на коришћење пословних просторија без надокнаде за ЈП ''КОМУНАЛНО ЈЕЗЕРО ПЛИВА''  д.о.о. Језеро.

     - Извјестилац: предсједник Скупштине општине Језеро

6.    Разматрање и усвајање одлуке о висини оснивачког улога за оснивање и почетак рада ЈП ''КОМУНАЛНО ЈЕЗЕРО ПЛИВА''  д.о.о. Језеро.

      -  Извјестилац: начелник општине Језеро

7. Разматрање и усвајање одлуке о именовању вршиоца дужности чланова Наџорног одбора ЈП „КОМУНАЛНО ЈЕЗЕРО ПЛИВА" д.о.о. Језеро.

     - Извјестилац: начелник општине Језеро.

8.   Разматрање и усвајање одлуке о именовању в.д. директора ЈП ''КОМУНАЛНО ЈЕЗЕРО ПЛИВА'' д.о.о. Језеро.

- Извјестилац: начелник општине Језеро

9.   Разматрање и усвајање одлуке о Статуту Јавног предузећа ''КОМУНАЛНО ЈЕЗЕРО ПЛИВА'' друштво са ограниченом одговорношћу Језеро.

- Извјестилац: предсједник Скупштине општине Језеро

10. Разматрање и усвајање одлуке о Етичком кодексу Јавног предузећа ''КОМУНАЛНО ЈЕЗЕРО ПЛИВА'' друштво са ограниченом одговорношћу Језеро.

- Извјестилац: предсједник Скупштине општине Језеро

11. Информација о потписаном споразуму о реализацији заједничких активности на праћењу пројекта НАСА Мисија Марс 2020 између начелника општине Језеро и јавних Универзитета.

- Извјестилац: начелник општине Језеро

12. Доношење одлуке о прихватању трансфера од Фонда за заштиту животне средине у износу од 20.000,00 КМ.

      - Извјестилац: начелник општине Језеро

13 . Текућа питања.

Усвојене све тачке дневног реда.