Заједничка конференција "Утицај процеса ЕУ интеграција на јединице локалне самоуправе-могућности и изазови"


14.06.2023.


Дана 08. 06. 2023.године у Теслићу одржава се заједничка конференција 
"Утицај процеса ЕУ интеграција на јединице локалне самоуправе-могућности и изазови" Савеза општина и градова Републике Српске и Савеза општина и градова Федерације БиХ.
Циљ конференције је презентовати значај и утицај ЕУ интеграција на локалне заједнице, те указати на прилике и изазове са којима се јединице локалне самоуправе у Босни и Херцеговини сусрећу у својим настојањима да се што боље припреме за ове процесе.
Конференција је усмјерена на неколико панела:
- Могућности и изазови у процесу ЕУ интеграција за локалне самоуправе
- Регионална искуства у кориштењу ЕУ фондова
- Јачање капацитета ЈЛС у БиХ - Најбољи пут напријед.
Испред општине Језеро конференцији присуствује Биљана Томић.