II sjednica Skupštine opštine Jezero


25.02.2021.


Dana, 25.02.2021. godine u Skupštinskoj sali opštine Jezero, sa početkom u 09.00 časova, održana je II sjednica Skupštine opštine Jezero, uz prisustvo 12 odbornika, jedan odbornik opravdano odsutan. Na dnevnom redu bilo je 10 tačaka i to: 
1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I-konstitutivne sjednice Skupštine 
opštine Jezero. Izvjestilac: predsjednik Skupštine opštine Jezero. 
2.Razmatranje i usvajanje Odluke o programu rada Skupštine opštine Jezero za 2021. godinu. Izvjestilac: predsjednik Skupštine opštine Jezero. 
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga I naknada u sistemu objedinjene naplate na području opštine Jezero.  Izvjestilac: Načelnik opštine
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o prihvatanju transfera u korist opštine Jezero zaključno sa 31.12.2020. godine. Izvjestilac: Načelnik opštine. 
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o stavljanju van snage odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine Jezero za 2020. godinu. Izvjestilac: Načelnik opštine. 
6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o stavljanju van snage odluke o izvršenju rebalansa budžeta opštine Jezero za 2020. godinu." Izvjestilac: Načelnik opštine. 
7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Jezero. - Izvjestilac: Načelnik opštine. 
8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke plana utroška kreditnih sredstava. - Izvjestilac: Načelnik opštine. 
9. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o davanju Sportske sale „Srbija" 
na korištenje JU OŠ „Vuk Karadžić" u Jezeru. - Izvjestilac: Načelnik opštine. 
10. Tekuća pitanja 

Sve tačke Dnevnog reda usvojene su jednoglasno.