II сједница Скупштине општине Језеро


25.02.2021.


Дана, 25.02.2021. године у Скупштинској сали општине Језеро, са почетком у 09.00 часова, одржана је II сједница Скупштине општине Језеро, уз присуство 12 одборника, један одборник оправдано одсутан. На дневном реду било је 10 тачака и то: 
1. Разматрање и усвајање записника са I-конститутивне сједнице Скупштине 
општине Језеро. Извјестилац: предсједник Скупштине општине Језеро. 
2.Разматрање и усвајање Одлуке о програму рада Скупштине општине Језеро за 2021. годину. Извјестилац: предсједник Скупштине општине Језеро. 
3. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о начину плаћања комуналних услуга И накнада у систему обједињене наплате на подручју општине Језеро.  Извјестилац: Начелник општине
4. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о прихватању трансфера у корист општине Језеро закључно са 31.12.2020. године. Извјестилац: Начелник општине. 
5. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о стављању ван снаге одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Језеро за 2020. годину. Извјестилац: Начелник општине. 
6. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о стављању ван снаге одлуке о извршењу ребаланса буџета општине Језеро за 2020. годину." Извјестилац: Начелник општине. 
7. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о дугорочном кредитном задужењу општине Језеро. - Извјестилац: Начелник општине. 
8. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке плана утрошка кредитних средстава. - Извјестилац: Начелник општине. 
9. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о давању Спортске сале „Србија" 
на кориштење ЈУ ОШ „Вук Караџић" у Језеру. - Извјестилац: Начелник општине. 
10. Текућа питања 

Све тачке Дневног реда усвојене су једногласно.