Održana petnaesta sjednica Skupštine opštine Jezero


28.12.2022.


Dana 28.12.2022.godine sa početkom u 9.00 časova, počela je petnaesta sjednica SO Jezero 

Za sjednicu predložen je sledeći dnevni red, Uvojene sve tačke dnevnog reda, kao i sve odluke.

1. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju izvoda iz zapisnika sa 14. sjednice Skupštine opštine Jezero;

  •  Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine Jezero
  •  
  • 2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine Jezero za 2022. godinu:

     - Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izvršenju rebalansa budžeta opštine Jezero za 2022. godinu;

     - Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o usvajanju Plana budžeta opštine Jezero za 2023. godinu;

     - Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izvršenju Plana budžeta opštine Jezero za 2023. godinu;

  • Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o utvrđivanju stope za oporezivanje nepokretnosti na teritoriji opštine Jezero za 2023. godinu;

      - Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na teritoriji opštine Jezero za 2023. godinu;

     - Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

8. Razmatranje i usvajanje prijedloga Informacije o stanju lokalnih puteva na području opštine Jezero za period I-VI mjeseca;

     - Izvjestilac: Viši stručni saradnik za urbanizam i građevinarstvo

9. Razmatranje i usvajanje Informacije o stanju u oblasti snabdjevanja električnom energijom na području Opštine Jezero;

     -  Izvjestilac: RJ „Elektrodistribucija“ Mrkonjić Grad, P.J . Jezero.

10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o programu rada Skupštine opštine Jezero za 2023. godinu;

     - Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama;

     - Izvjestilac: Viši stručni saradnik za urbanizam i građevinarstvo

12. Razmatranje i usvajanje prijedloga Rješenja o razrješenju zamjenika načelnika opštine Jezero;

     - Izvjestilac: Načelnik opštine Jezero

13. Tekuća pitanja.