Одржана петнаеста сједница Скупштине општине Језеро


28.12.2022.


Дана 28.12.2022.године са почетком у 9.00 чaсова, почела је петнаеста сједница СО Језеро 

За сједницу предложен је следећи дневни ред, Увојене све тачке дневног реда, као и све одлуке.

1. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању извода из записника са 14. сједнице Скупштине општине Језеро;

  •  Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро
  •  
  • 2. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Језеро за 2022. годину:

     - Извјестилац: Начелник општине Језеро

3. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о извршењу ребаланса буџета општине Језеро за 2022. годину;

     - Извјестилац: Начелник општине Језеро

4. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о усвајању Плана буџета општине Језеро за 2023. годину;

     - Извјестилац: Начелник општине Језеро

5. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о извршењу Плана буџета општине Језеро за 2023. годину;

  • Извјестилац: Начелник општине Језеро

6. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о утврђивању стопе за опорезивање непокретности на територији општине Језеро за 2023. годину;

      - Извјестилац: Начелник општине Језеро

7. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о висини вриједности непокретности на територији општине Језеро за 2023. годину;

     - Извјестилац: Начелник општине Језеро

8. Разматрање и усвајање приједлога Информације о стању локалних путева на подручју општине Језеро за период I-VI мјесеца;

     - Извјестилац: Виши стручни сарадник за урбанизам и грађевинарство

9. Разматрање и усвајање Информације о стању у области снабдјевања електричном енергијом на подручју Општине Језеро;

     -  Извјестилац: РЈ „Електродистрибуција“ Мркоњић Град, П.Ј . Језеро.

10. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о програму рада Скупштине општине Језеро за 2023. годину;

     - Извјестилац: Предсједник Скупштине општине

11. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама;

     - Извјестилац: Виши стручни сарадник за урбанизам и грађевинарство

12. Разматрање и усвајање приједлога Рјешења о разрјешењу замјеника начелника општине Језеро;

     - Извјестилац: Начелник општине Језеро

13. Текућа питања.