Sjednica Kolegija Skupštine opštine Jezero.


05.12.2023.


Dana 01.12.2023. godine ( petak ) sa početkom u 09:00 sati, u skupštinskoj sali Skupštine opštine Jezero održana je Sjednica Kolegija Skupštine opštine Jezero.

Za sjednicu kolegija je predložen sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Razmatranje i usvajanje datuma održavanja 21. sjednice Skupštine opštine Jezero;
Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine Jezero

2. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa 20. sjednice Skupštine opštine Jezero;
Izvjestilac: Predsjednik Skupštine opštine

3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvatanju nacrta Odluke o usvajanju nacrta plana budžeta opštine Jezero za 2024. godinu;
Izvjestilac: Samostalni stručni saradnik za budžet i finansije.

4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvatanju nacrta Odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine Jezero za 2023. godinu;
Izvjestilac: Samostalni stručni saradnik za budžet i finansije.

5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za žalbe Opštine Jezero;
Izvjestilac : Odbor za žalbe Opštine Jezero.

6. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvatanju Informacije o stanju lokalnih puteva na području opštine Jezero za period I-VI mjeseca 2023. godine.
Izvjestilac: Viši stručni saradnik za urbanizam i građevinarstvo.

7. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zaključka o prihvatanju Informacije o aktivnostima udruženja građana na području Opštine Jezero.
Izvjestilac: Opštinska uprava opštine Jezero

8. Prihvatanje transfera od Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije u iznosu od 20.000,00 KM za projekat „Izgradnja rezervoara za vodu Čerkazovići".
Izvjestilac: Načelnik opštine

9. Prihvatanje odobrenih sredstava od Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske u iznosu od 50.000,00 KM na ime ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj ruralne infrastrukture ( vanjsko uređenje đečijeg vrtića u opštini Jezero ).
Izvjestilac: Načelnik opštine

10. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni znaka za nosivost mostova u ulici Meše Selimovića u opštini Jezero na osnovu projektne dokumentacije „Kontrola mosta na saobraćajno opterećenje".
Izvjestilac: Viši stručni saradnik za urbanizam i građevinarstvo

11. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o utvrđivanju visine vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Jezero za 2024. godinu.
Izvjestilac: Opštinska uprava Opštine Jezero.

12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju stope oporezivanja nepokretnosti na teritoriji opštine Jezero u 2024. godini.
Izvjestilac: Opštinska uprava Opštine Jezero.