Сједница Колегија Скупштине општине Језеро.


05.12.2023.


Дана 01.12.2023. године ( петак ) са почетком у 09:00 сати, у скупштинској сали Скупштине општине Језеро одржана је Сједница Колегија Скупштине општине Језеро.

За сједницу колегија је предложен сљедећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање датума одржавања 21. сједнице Скупштине општине Језеро;
Извјестилац: Предсједник Скупштине општине Језеро

2. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извода из записника са 20. сједнице Скупштине општине Језеро;
Извјестилац: Предсједник Скупштине општине

3. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању нацрта Одлуке о усвајању нацрта плана буџета општине Језеро за 2024. годину;
Извјестилац: Самостални стручни сарадник за буџет и финансије.

4. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању нацрта Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Језеро за 2023. годину;
Извјестилац: Самостални стручни сарадник за буџет и финансије.

5. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о усвајању Извјештаја о раду Одбора за жалбе Општине Језеро;
Извјестилац : Одбор за жалбе Општине Језеро.

6. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о стању локалних путева на подручју општине Језеро за период И-ВИ мјесеца 2023. године.
Извјестилац: Виши стручни сарадник за урбанизам и грађевинарство.

7. Разматрање и усвајање приједлога Закључка о прихватању Информације о активностима удружења грађана на подручју Општине Језеро.
Извјестилац: Општинска управа општине Језеро

8. Прихватање трансфера од Републичког секретаријата за расељена лица и миграције у износу од 20.000,00 КМ за пројекат „Изградња резервоара за воду Черказовићи".
Извјестилац: Начелник општине

9. Прихватање одобрених средстава од Агенције за аграрна плаћања Републике Српске у износу од 50.000,00 КМ на име остваривања новчаних подстицаја за развој руралне инфраструктуре ( вањско уређење ђечијег вртића у општини Језеро ).
Извјестилац: Начелник општине

10. Разматрање и усвајање Одлуке о промјени знака за носивост мостова у улици Меше Селимовића у општини Језеро на основу пројектне документације „Контрола моста на саобраћајно оптерећење".
Извјестилац: Виши стручни сарадник за урбанизам и грађевинарство

11. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о утврђивању висине вриједности непокретности по зонама на подручју општине Језеро за 2024. годину.
Извјестилац: Општинска управа Општине Језеро.

12. Приједлог Одлуке о утврђивању стопе опорезивања непокретности на територији општине Језеро у 2024. години.
Извјестилац: Општинска управа Општине Језеро.