Podrška opštini Jezero kroz projekat "EU za bolju civilnu zaštitu"


13.08.2020.


Dana, 13.08.2020. godine u 12.00 časova u prostorijama opštine Jezero održana se dodjela planske dokumentacije i prateće opreme za opštinu Jezero i to:
- Lapotop Dell ( HSPIRON 15-3565),
- Monitor Dell (E1916HV),
- Desktop računar HP,
- Tastatura, miš sa podlogom,
- Torba za laptop,
- Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara izrađeni u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srpske, te evropskim metodologijama,
- Procjena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i Plan zaštite i spasavanja izrađeni u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srpske, te evropskim metodologijama,
- GIS baza.
Riječ je o Projektu "EU za bolju civilnu zaštitu - Izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Evropske Unije", a uključeno je 15 opština u BiH, među kojim je i opština Jezero.
Projektni partneri:
Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Europska unija) – koordinator
Asocijacija za upravljanje rizicima AZUR (iz Bosne i Hercegovine) – partner.
U sklopu Projekta, kao pružalac usluga za izradu planske dokumentacije za potrebe opština U Republici Srpskoj, izabran je Istraživačko razvojni centar (IRC).
Implementacija projektnih aktivnosti definisanih prioriteta projekta „EU za bolju civilnu zaštitu“ će značajno poboljšati status sistema zaštite i spašavanja u Bosni i Hercegovini, koji će stvoriti uslove za pristupanje Mehanizmu civilne zaštite Evropske unije, posebno procjenu rizika od poplava na sjeveru i od požara na jugu države. Implementacija svih planiranih aktivnosti će smanjiti osjetljivost na teritoriji Bosne i Hercegovine i kreiraće uslove za pristupanje BiH Mehanizmu civilne zaštite Evropske unije.
Ukupna vrijednost projekta je 1.498.800
.