Подршка општини Језеро кроз пројекат "ЕУ за бољу цивилну заштиту"


13.08.2020.


Дана, 13.08.2020. године у 12.00 часова у просторијама општине Језеро одржана се додјела планске документације и пратеће опреме за општину Језеро и то:
- Лапотоп Dell ( HSPIRON 15-3565),
- Монитор Dell (E1916HV),
- Десктоп рачунар HP,
- Тастатура, миш са подлогом,
- Торба за лаптоп,
- Процјена угрожености од пожара и план заштите од пожара израђени у складу са законским и подзаконским актима Републике Српске, те европским методологијама,
- Процјена угрожености од елементарних непогода и других несрећа и План заштите и спасавања израђени у складу са законским и подзаконским актима Републике Српске, те европским методологијама,
- ГИС база.
Ријеч је о Пројекту "ЕУ за бољу цивилну заштиту - Изградња капацитета и припрема Босне и Херцеговине за Механизам цивилне заштите Европске Уније", а укључено је 15 општина у БиХ, међу којим је и општина Језеро.
Пројектни партнери:
Равнатељство цивилне заштите Министарства унутарњих послова Републике Хрватске (Еуропска унија) – координатор
Асоцијација за управљање ризицима АЗУР (из Босне и Херцеговине) – партнер.
У склопу Пројекта, као пружалац услуга за израду планске документације за потребе општина У Републици Српској, изабран је Истраживачко развојни центар (ИРЦ).
Имплементација пројектних активности дефинисаних приоритета пројекта „ЕУ за бољу цивилну заштиту“ ће значајно побољшати статус система заштите и спашавања у Босни и Херцеговини, који ће створити услове за приступање Механизму цивилне заштите Европске уније, посебно процјену ризика од поплава на сјеверу и од пожара на југу државе. Имплементација свих планираних активности ће смањити осјетљивост на територији Босне и Херцеговине и креираће услове за приступање БиХ Механизму цивилне заштите Европске уније.
Укупна вриједност пројекта је 1.498.800
.