SASTANAK SA NADZORNIM ODBOROM NOVOG PREDUZEĆA JP ''KOMUNALNO JEZERO PLIVA'' D.O.O.


30.08.2021.


Dana 30.08.2021.godine u kabinetu načelnika opštine Jezero održan je sastanak Nadžornog odbora novog preduzeća JP "  Komunalno Jezero Pliva" doo Jezero. Pored članova Nadžornog odbora sastanku su prisustvovale i načelnik opštine, Snežana Ružičić i VD sekretar SO, Suzana Barišić.

Donesena je Odluka o otvaranju žiro računa Preduzeća i ovlaštenim licima za potpis naloga za plaćanje.
Takođe, utvđene su i naredne aktivnosti koje treba preduzeti u smislu funkcionisanja preduzeća u narednom periodu.
Zaključeno je da se time završavaju aktivnosti na registraciji preduzeća kod svih nadležnih institucija.