САСТАНАК СА НАДЗОРНИМ ОДБОРОМ НОВОГ ПРЕДУЗЕЋА ЈП ''КОМУНАЛНО ЈЕЗЕРО ПЛИВА'' Д.О.О.


30.08.2021.


Дана 30.08.2021.године у кабинету начелника општине Језеро одржан је састанак Наџорног одбора новог предузећа ЈП "  Комунално Језеро Плива" доо Језеро. Поред чланова Наџорног одбора састанку су присуствовале и начелник општине, Снежана Ружичић и ВД секретар СО, Сузана Баришић.

Донесена је Одлука о отварању жиро рачуна Предузећа и овлаштеним лицима за потпис налога за плаћање.
Такође, утвђене су и наредне активности које треба предузети у смислу функционисања предузећа у наредном периоду.
Закључено је да се тиме завршавају активности на регистрацији предузећа код свих надлежних институција.