79.сједница Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске


23.03.2023.


Дана, 23.3.2023. године начелница општине Језеро присуствује одржавању 79.сједнице Предсједништва Савеза општина и градова Републике Српске у Бијељини.

Дневни ред:

  1. Разматрање приједлога чланова Предсједништва за сазивање Скупштине Савеза;
  2. Информација о трошковима јавне расвјете и приходима од индиректних пореза за 2022.годину и јануар 2023.године;
  3. Информација о примјени члана 85. Закона о заштити од пожара;
  4. Информација у вези са поступком утврђивања репрезентативности Савеза општина и градова Републике Српске као удружења послодаваца јединица локалне самоуправе;
  5. Иницијатива оштине Модрича за оцјену уставности и законитости;
  6. Измјена Одлуке о организовању одбора Савеза;

"Теме којима се бавимо данас су у прилогу, али са великим и посебним акцентом  на неизвјесну ситуацију са позиција буџета локалних јединица у тренутним глобалним економским кретањима.

И данас је мој акценат у свим темама на подршци малим изразито неразвијеним општинама.
Поред приједлога подршке у финснсијама од стране Владе Републике Српске и  Цивилна заштита Републике  Српске помоћи ће програмски  шест најугроженијих општина у пољу цивилне  заштите", истакла је начелница Општине Језеро.